مستقر در ماه

وقتی گل سرخ کسی باشی..

دوشنبه, ۱۲ مرداد ۱۳۹۴، ۰۲:۴۲ ب.ظ

شازده کوچولو خطاب به گل های سرخ گفت:"شماها خیلی زیبایید؛ اما تو خالی هستید. برای شما نمی شود مُرد. البته مطمئنا گل من هم از نگاه یک رهگذر عادی، گلی شبیه شماست؛ اما برای من او خیلی مهم تر از شماست، بخاطر اینکه او تنها گلی است که به او آب داده ام، تنها گلی که او را زیر حباب شیشه ای قرار داده ام، تنها گلی که برایش حفاظی درست کرده ام، تنها گلی که کرم های روی آن را کشته ام (البته به جز دو یا سه کرمی که برایش تبدیل به پروانه شوند). او تنها گلی است که به غرولندها یا خودستاییها، یا گهگاه سکوت او گوش داده ام. بخاطر اینکه او گل سرخ من است."

شازده کوچولو/آنتوان دوسنت اگزوپری

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۵/۱۲
آی دا

سایه روشن