مستقر در ماه

فول آپشن

دوشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۶ ق.ظ

به نظر من خداوند یک چیزی را در هنگام خلقت آدمیزاد فراموش کرده.

 باید یک آپشنی در آدم قرار می داد که گاهی اوقات, بتواند خود احمقش را تکه تکه و پاره پاره و ریز ریز و ریش ریش کند و وقتی حسابی دلش خنک شد, تمام تکه ها دوباره به هم بچسبد و بشود خود آدم. و بعد خوش و خرم به زندگی اش ادامه بدهد.

من واقعا به این آپشن نیاز دارم.

من الان واقعا به این آپشن نیاز دارم چون هیچجوره دلم با خودم صاف نمی شود و نمی توانم حماقت هایم را بیشتر از این تحمل کنم.

حماقت های بی نهایتم در اعتماد کردن به آدم هایی که تا بحال صدبار امتحانشان را پس داده اند...


::از وبلاگ آنا