مستقر در ماه

امروز باید ثبت شود

دوشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۴، ۰۶:۵۸ ب.ظ

امروز می بایست بماند در خاطرم

لحظات خیلی ناب و خوب امروز; باید با ساعت در خاطرم بماند:

ظهر دوم شهریور تابستان 94