مستقر در ماه

آن عدد طلایی

پنجشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۴، ۰۲:۴۳ ق.ظ

حال ِ نه چندان خوب؛ این است که دقیقا ندانی برای خودت باید چه آرزویی کنی؛ چه دعایی کنی؛ اینکه چطوری بشود بیشتر به نفعت است.

علاوه بر اینکه خودم را آدم خوش شانسی نمی دانم؛ زیاد هم به شانس معتقد نیستم؛

اما با احتساب منطق؛ امیدوارم در ابتدا عدد 6 ؛ و یا اگر نه؛ عدد 9 برایم شانس بیاورند.

اعداد 10 و 11 و 12 هم پر بدک نیستند؛ اما همانطور که گفتم؛ فکر میکنم 6 برایم اوج خوش شانسی باشد ...

اگر هیچ کدام این ها نشد که ...کلا مقوله ی شانس و خوش بیاری را باید ببوسم بگذارم کنار.موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۰۵