مستقر در ماه

عصر جمعه ی خود را چگونه گذراندید؟

جمعه, ۶ شهریور ۱۳۹۴، ۰۷:۱۹ ب.ظ

این گونه :)

کیک دو طبقه ساختیم و با مربای انجیر تزیینش کردیم :)


+ فکر مشغول رو چطور میشه آروم کرد؟ با آشپزی. دلتنگی را چطور میشه خنثی کرد؟ با آشپزی.