مستقر در ماه

یادداشت شبانه

دوشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸ ق.ظ

از آخرین باری که کارتون دیده ام چقدر می گذرد؟

از آخرین باری که فیلم دیده ام چطور؟

موزیک های جدید را هر چند وقت دانلود می کنم؟

 چقدر دیگر از تابستان باقی مانده است؟

خدا را شکر چند تا دانه کتاب خواندم؛ وگرنه که ...


گوشم! درد میکنم و انگاری یک حسی مثل سرماخوردگی دارم. تابستان هم تمام شد و من نه فیلم دیده ام نه کارتون. آهنگی هم دانلود نکرده ام. فقط چندین تا کتاب توانسته ام بخوانم که همچنان ثابت کنم زنده ام.

دلم؟ گرفته.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۶/۱۶
آی دا

غم