مستقر در ماه

زندگی در پیش رو

سه شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰ ق.ظ

چالش جدید خیلی زود خودشو بهم نشون داد.

هیچی تو دنیا قشنگ تر از داشتن هدف نیست.


عنوان اسم کتابی از رومن گاری.


موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۸
آی دا