مستقر در ماه

آمده بود به موهایم گُل سر شود

چهارشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰ ب.ظ