مستقر در ماه

خدا خدای مکه نیست؛ خدا خدای همه ی دنیاست

دوشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۴، ۰۴:۴۰ ب.ظ
دختری مستقر در ماه - خدا خدای مکه نیست؛ خدا خدای همه ی دنیاست

 

متن کامل ایننوشته ی خوب رااینجابخوانید..


,